04.37326896
Tiếng Việt Tiếng Anh
Đóng
Register trial website for HGTECH
Dùng thử 15 ngày phiên bản đầy đủ tính năng, bạn có thể chuyển sang dùng thật bất kỳ lúc nào thấy hài lòng

Company Name :

Full Name :

Business sector :

Email :

Phone :

Address :

Link website :

Password :

RePassword :

I gree Rule and policy security
Đóng
Login HGTECH
Mời bạn đăng nhập thông tin vào website để sử dụng đầy dủ các chức năng trong HGTECH

Acountname :

Password :

Security Code :

no img
CHECK DOMAIN
Domain international
 • .com
 • .net
 • .org
 • .biz
 • .info
 • .us
Domain Việt Nam
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .gov.vn
 • .org.vn
Typical projects
 • Austoor-Ha-Noi
 • KIẾNFOOD
 • Web thiết bị điện tử
Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) là một trong hai Trung tâm trọng tài Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Qua hai thập niên tồn tại và phát triển ACIAC đã khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế và trong nước.
Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) đã giải quyết nhiều vụ việc, nhiều loại hình chanh chấp phức tạp trong hoạt động thương mại.

Quy tắc tố tụng của Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) áp dụng để giải quyết tranh chấp thời hiệu khởi kiện 2 năm về lĩnh vực thương mại trong nước và quốc tế, có tính đến tập quán thương mại quốc tế, mà hoạt động thương mại bao gồm: mua bán hàng hóa, cung ứng, dịch vụ, phân phối, đại diện, đại lý, môi giới, ký gửi, cho thuê, thuê mua, xây dựng, tư vấn, kĩ thuật, li xăng, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ, các hoạt động sinh lợi, các hoạt động xúc tiến thương mại, các loại động súc vật, vật gắn liền với đất đai, các bên thương mại, một bên thương mại  và các hành vi thương mại khác...

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu (ACIAC) từng bước thỏa mãn các điều kiện cho doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp như bất kì Trung Tâm Trọng Tài có truyền thống giải quyết nhanh ở Châu Âu, Châu Mỹ. Các bên có nhu cầu giải quyết nhanh, thiện chí, hợp tác, tôn trọng sự thỏa thuận, thực hiện đúng chương trình làm việc, các trọng tài viên của ACIAC sẽ đưa ra phán quyết chính xác trong 10 ngày làm việc
Trước đây các bên đã chọn cơ quan tố tụng khác, nay thấy Quy tắc tố tụng này phù hợp, ưu việt thì hai bên thỏa thuận chọn ACIAC giải quyết.

ACIAC bảo đảm bí mật tuyệt đối; bất kì ai cũng được đảm bảo công bằng với ACIAC
Khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời là nền tảng bảo đảm sự tồn tại, phát triển và uy tín của ACIAC.
Phán quyết của ACIAC được thi hành 137 nước trên thế giới và 20 vùng lãnh thổ (Xem: Hiệu lực thi hành)
Quy tắc tố tụng ACIAC có tham khảo, học tập, sửa đổi, chỉnh lý, bổ sung các Trung Tâm Trọng Tài trong nước và quốc tế (Xem: Toàn bộ nội dung Quy tắc tố tụng)

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Á Châu

Chủ tịch - Trọng tài viên - Luật sư TRẦN QUANG MỸ
 
Website của công ty: http://aciac.com
 
Hình ảnh trang chủ của website:

Các tin khác